ZARZAD

 

Zarząd:

     Leon  Kasprzak  – prezes
Karol Szarowski  – wiceprezes
Józef Lugsch  – sekretarz
Sylwa Rohrsetzerowa – skarbnik
Alina Gřibkowa  – protokolant
Anna Kasprzak  – klub kobiet
Słowik Władysław – gospodarz
Słowik  Karol  – członek
Letocha Zbigniew  – członek

Komisja rewizyjna:

     Kusá  Irena  –  przewodniczący
Cymorek Janusz  – członek
Kraina Zdzisław   – członek