TABLO 3/2018


stoją od lewej:                         siedzą od lewej:

Halina Mannowa                          Adolfina Adamczykowa
Krystyna Marciniakowa              Irena Zukowa
Henryka Dugasowa                      Melania Wilczkowa
Danuta Svrškowa                          Anna Kasprzakowa
Věra Kokavcová                             Helena Russowa
Jadwiga Kalinowa                         Janina Słowikowa
Helena Tlołkowa                           Waleria Fierlowa
Ludmila Kulinská                         Halina Bergerowa
Alina Gřibkowa
Marie Hradilová

Na zdjęciu brakujące członkinie KK: Wiera Przeczkowa, Elżbieta 
Foltynowa, Danuta Cymorkowa, Aniela Kamińska, Halina Pilchowa 

(foto Zbyszek Letocha)