KONTAKTY

Leon Kasprzak       l.kasprzak@seznam.cz   731 252 669
Jozef Lugsch           jlugsch@seznam.cz   773 671 903
Roman Zuczek        rzuczek@email.cz   731 647 618

Zaolzie potrafi   (Izabela Wałaska)
ZG PZKO
ZWROT
GŁOS
Kongres
Gimnazjum   (spis absolwentów niestety usunięto)
Niezapominajki
Ta grupa

Aktualności Czeskie Radio w Ostrawie
nowe aktualności

Śąska biblioteka cyfrowa
https://www.sbc.org.pl/dlibra   … advanced search,
search in title, ZWROT

GŁOS    ….   http://glos.live/content/news/010GL20180206.pdf
010 = kolejny numer, 20180206  = data 6 lutego
inny przykład:     pierwszy numer w r.2019, piątek, 4 styczeń https://glos.live/content/news/001GL20190104.pdf