SPiet

24/9/2017     Podziękowanie i uszanowanie dla wszystkich
za bardzo udane „Pożegnanie z latem”
Razem z moimi kolegami z „tamtych lat” szkolnych ,
z którymi byłem na „Pożegnaniu lata” chciałbym tą
drogą publicznie bardzo podziękować zespołom
Niezapominajki i OBB za wytworzenie bardzo
fajnej atmosfery dzięki zaprezentowanemu
repertoaru z piosenkami „z tamtych lat”, które chętnie
zaśpiewaliśmy sobie razem z nimi myśląc i wspominając
nie tylko na wspólne przeżycia w szkole w Łazach ale
i na chwile u ogniska na szkolnych obozach harcerskich i
pionierskich
Bardzo podziwialiśmy OBB , że wytrzymali przy tej pogodzie
tak długo i tylko z małymi przerwami grać i śpiewać w ogrodzie
na tym chłodnym powietrzu a to z takim zapałem , że nawet
na tym „trawiastym parkecie” ludzie podrywali się˛ żeby zatańczyć
Również chcielbyśmy bardzo podziękować za pyszne „stryki” (które
nawet szkolnej koleżance Czesi – jak powiedziała – pomogły od boleści
gardła) i także za inne przysmaki włącznie tych w stanie ciekłym , które
bardzo przyjemnie nas „zagrzewały”
Z podziękowaniem i uszanowaniem dla wszystkich
w imieniu swoim i kolegów
Stanisław Pietroszek